Uw Geld innen? Onze zorg!

Doe een beroep op Juriscon om uw langdurig openstaande rekeningen correct te innen. Juriscon verzorgt dit voor u, en door onze knowhow weten wij exact hoe wij uw dossier tot een goed einde kunnen brengen.

Bij Juriscon is het resultaat dat telt. Door onze diensten wordt onmiddellijk een ingebrekestelling verstuurd naar de wanbetaler. Wanneer hier geen positief gevolg aan wordt gegeven, zullen onze diensten overgaan tot verdere stappen.

Ook online!

Wanneer u klant bent bij Juriscon kan u online uw invordering ingeven zodanig dat wij onmiddellijk tot actie kunnen overgaan. Want iedere dag is een gewonnen dag!